Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden voor Bloomy Marketing

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Bloomy Marketing, een onderdeel van 24-7 Mokum Services (“Wij”, “Ons” of “Onze”). Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Lees ze daarom zorgvuldig door voordat u onze diensten gebruikt.

Diensten

Wij bieden diverse marketingdiensten aan, waaronder marketingadvies, ontwikkeling van marketingstrategieën, het maken van marketingcampagnes en het ontwerpen van marketingmaterialen. De specifieke diensten die wij aanbieden worden beschreven op onze website.

Betalingen

Wij factureren onze diensten op basis van uurtarieven of een vast bedrag, afhankelijk van de aard van de dienst. De betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd om rente in rekening te brengen en onze werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door ons geleverde diensten, inclusief ontwerpen, concepten, teksten, afbeeldingen en andere materialen, blijven bij ons of onze licentiegevers. Het is niet toegestaan om onze diensten of materialen te gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, verkopen, verhuren, in sublicentie te geven, of anderszins te exploiteren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vertrouwelijkheid

Wij zullen alle informatie die wij ontvangen van onze klanten en die als vertrouwelijk is gemarkeerd, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet openbaar maken of delen met derden, behalve indien dit vereist is door de wet.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of schadevergoeding, ongeacht de oorzaak of vorm van actie, die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet, gegevens of goodwill.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen en bij te werken. De meest recente versie van deze Voorwaarden is altijd beschikbaar op onze website.